หนทางสู่ทางนำในซูเราะฮฺอัลอะอฺลา : ท่านนบีชอบอ่านซูเราะฮฺนี้

Submitted by dp6admin on Mon, 25/03/2013 - 00:35

ซูเราะฮฺอัลอะอฺลา เคยถูกเรียกในสมัยของท่านนบี   ว่า “สับบิหิสมะร็อบบิกัลอะอฺลา” ซึ่งเป็นซูเราะฮฺที่ท่านนบี   มักจะนำมาอ่านในวโรกาสที่มีความสำคัญ เช่น ในวันศุกร์ ท่านนบี   มักจะอ่านซูเราะฮฺนี้กับซูเราะฮฺอัลฆอชิยะฮฺในการละหมาดญุมุอะฮฺ และเช่นเดียวกันในวันอีดทั้งสอง  ท่านนบี   ก็จะอ่านในสองร็อกอะฮฺของการละหมาดด้วยสองซูเราะฮฺนี้เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ทั้งวันศุกร์และวันอีดนั้น ถือเป็นวันที่มีความสำคัญ และเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ของผู้ศรัทธาทั้งหลาย

อาจกล่าวได้ว่า การที่ท่านนบี   ได้เน้นอ่านซูเราะฮฺนี้ในวันสำคัญดังกล่าวนั้น เป็นการแสดงให้เห็นว่าซูเราะฮฺนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อบรรดาผู้ศรัทธา ทั้งในด้านเนื้อหาสาระที่เป็นกรอบหลักของศาสนา จึงเป็นเหตุผลของความเหมาะสมในการที่ท่านนบี   จะได้แถลงให้แก่ประชาชาติของท่านได้รับรู้และศึกษาทบทวนอยู่เสมอ ด้วยเหตุและผลดังกล่าวจึงมิอาจปฏิเสธได้ว่าการอ่าน การศึกษา และการทบทวนซูเราะฮฺอัลอะอฺลาเป็นการสมควรอย่างยิ่งสำหรับพวกเราเช่นเดียวกัน
 
นอกเหนือไปจากการใช้ซูเราะฮฺอัลอะอฺลา ที่ท่านนบี   อ่านเพื่อแถลงการณ์ในวาระสำคัญต่างๆแล้ว ท่านนบี   ยังมักจะอ่านซูเราะฮฺนี้ในละหมาดวิตรฺจนเกือบจะเป็นกิจวัตรประจำของท่าน (ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีกว่าท่านนบี   ไม่เคยละทิ้งละหมาดวิตรฺเลยแม้สักครั้งหนึ่ง ไม่ว่าจะยามปกติหรือยามเดินทางก็ตาม ) ท่านนบี   อ่าน ซูเราะฮฺสับบิหิส อัลกาฟิรูน และอัลอิคลาศ ในการละหมาดวิตรฺ 3 ร็อกอะฮฺสุดท้าย แต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือการอ่านทบทวนซูเราะฮฺนี้ในละหมาดวิตรฺของท่านนบีนั้น ไม่ได้เป็นการอ่านต่อหน้ามวลชน เนื่องจากว่าในสมัยท่านนบีนั้น การละหมาดวิตรฺจะเป็นการกระทำส่วนตัว และน้อยครั้งที่จะละหมาดตะรอวีหฺเป็นญะมาอะฮฺในมัสญิด (มีเพียง 3-4 คืนเท่านั้น) นอกจากนั้นจะเป็นการละหมาดส่วนตัวภายในบ้านของท่าน ซึ่งท่านนบี   จะอ่านทบทวนซูเราะฮฺนี้ในละหมาดวิตรฺของท่านเป็นประจำ แม้ว่าจากร่องรอยต่างๆจะบ่งชี้ว่าถึงความสำคัญของซูเราะฮฺนี้ ว่าควรจะใช้สั่งสอนต่อสาธารณชน แต่กระนั้นก็ยังมีมิติที่จะต้องทบทวนเนื้อหานี้เป็นการส่วนตัวด้วยแสดงถึงความสำคัญในการทบทวนเนื้อหาของซูเราะฮฺนี้
 
มีหะดีษบทหนึ่งรายงานว่า ท่านนบี   โปรดซูเราะฮฺนี้และมักจะอ่านซูเราะฮฺนี้ ถึงแม้ว่าหะดีษนี้สายรายงานนี้จะไม่น่าเชื่อถือนัก แต่จากการกระทำของท่านที่มักจะอ่านในที่สาธารณะในวันสำคัญต่างๆ และการอ่านทบทวนส่วนตัวของท่าน แสดงถึงความสำคัญในความรู้สึกของท่านนบีจึงกล่าวได้ว่า 
 
หากเราได้พิจารณาซูเราะฮฺนี้ จะพบว่าเนื้อหาของซูเราะฮฺนี้เน้นประเด็นที่เกี่ยวกับทางนำ การชี้แนะ ความถูกต้องที่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงรับรองที่จะสอนและชี้นำให้แก่มนุษยชาติ เราจะตั้งประเด็นนี้เป็นเป้าหมายของซูเราะฮฺนี้ เหมือนที่เราตั้งเป้าหมายในซูเราะฮฺต่างๆ ซึ่งเป็นแนวทางของปวงปราชญ์อิสลาม ซึ่งท่านเหล่านั้นมักจะศึกษาแต่ละซูเราะฮฺอย่างโดยละเอียด ทุกอายะฮฺ ทุกคำ และทุกอักษร ทำให้เข้าใจได้ถึงภาพรวมของซูเราะฮฺนั้นๆ และจะชี้ให้เห็นเป้าหมายหรือความสำคัญของซูเราะฮฺนั้นๆ เช่น ซูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ มีเป้าหมายคือ ระบุกฎหมายสำคัญๆของมุสลิมในมะดีนะฮฺ ซึ่งเป็นรัฐอิสลามที่เพิ่งก่อตั้งใหม่ในสังคม เป็นกฎหมายเร่งด่วนที่มีความสำคัญที่จะใช้ปฏิบัติในสังคม, ซูเราะฮฺอัลอิคลาศจะเน้นถึงเรื่องคุณลักษณะของอัลลอฮฺ    การที่พระองค์ทรงมีเอกภาพ ส่วนซูเราะฮฺอัลอะอฺลานี้ ก็จะเน้นในเรื่องฮิดายะฮฺ โดยที่บางอายะฮฺกล่าวถึงเรื่องนี้โดยตรง และบางอายะฮฺจะกล่าวถึงโดยอ้อม ทว่าเนื้อหาสาระในทุกอายะฮฺของซูเราะฮฺนี้ล้วนแล้วเป็นเนื้อหาสาระที่ซาบซึ้งและสร้างความตระหนักในพระเดชานุภาพของอัลลอฮฺ    ผู้ทรงมีอำนาจทำเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะพระองค์คือผู้ทรงสร้างทุกๆสรรพสิ่ง แน่นอนย่อมมีความสามารถในการให้ทางนำแก่สิ่งถูกสร้างของพระองค์ให้มาสู่ความถูกต้องและทางนำของพระองค์
 
WCimage
หนทางสู่ทางนำในซูเราะฮฺอัลอะอฺลา : ท่านนบีชอบอ่านซูเราะฮฺนี้