กลุ่มยุวมุสลิมประจำมัสยิด

Submitted by dp6admin on Thu, 21/05/2009 - 13:43

บุคคลทั่วไป (not verified)

Wed, 24/02/2010 - 13:03

ยินดีที่ได้อ่านบทความเกี่ยวกับเยาวชนของอาจารย์ครับท่านอาจารย์เคยได้ยินนโยบายพัฒนาเยาวชนของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครหรือไม่ครับ มีแนวทางหนึ่งในการรณรงค์ให้แต่ละมัสยิดให้การสนับสนุนเยาวชนเพื่อก่อตั้งกลุ่มเยาวชนประจำมัสยิดในชื่อ "คณะอนุกรรมการพัฒนากิจการเยาวชนประจำมัสยิด" ซึ่งผมว่าน่าจะเป็นแนวทางที่ควรได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายนะครับ