จะรอจนกว่ายิวทำลายอัลอักศอหรือ

Submitted by dp6admin on Mon, 05/10/2009 - 08:37
สถานที่
มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
10.20 mb
ความยาว
87.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี

บุคคลทั่วไป (not verified)

Thu, 08/10/2009 - 08:00

อัสลามุอาลัยกุม วาเราะมาตุลลอฮ พี่น้องครับ

เขาพระวิหารคืออะไร เป็นอย่างไร เรารู้ดี เรารู้หมด......

            แต่อัลอักศอเป็นอย่างไร ประเสริฐอย่างไร

แล้วอะไรบ้างที่กำลังเกิดขึ้น  เราไม่รู้ เราไม่สนใจ......

หรือจะรอจนกว่า ยิวทำลายอัลอักศอก่อนใช่ไหม?

ถึงเราจะติดตามและเรียนรู้กันครับ พี่น้อง

ร่วมกัน ชมภาพ และรับฟังเรื่องราวข้างต้นนี้กันเถิดนะครับ

อย่าลืมหล่ะ หลังจากชมและฟังแล้วก็

อย่าลืมพวกเค้าเหล่านั้น ในดุอาร์ของท่านด้วยนะครับ อินชาอัลลอฮ

วัสลามุอาลัยกุม วาเราะมาตุลลอฮ

 

WCimage
จะรอจนกว่ายิวทำลายอัลอักศอหรือ