ดูจันทร์เสี้ยวต้นเดือนญุมาดัลอูลา ฮ.ศ.1443 (ส 4 ธ.ค.64)

Submitted by admin on Thu, 31/10/2013 - 12:33
วันที่

กำหนดการดูจันทร์เสี้ยวต้นเดือนญุมาดัลอูลา ฮ.ศ.1443 คือ วันที่ 29 ร่อบีอุ้ลอาคิร 1442 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2564

ติดตามข่าวสารการดูจันทร์เสี้ยวโดย คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ที่ WhiteChannel, islaminthailand.org และ White new