DMS1180 ดุอาอฺปรับปรุงทุกอย่าง

Submitted by dp6admin on Fri, 03/01/2020 - 22:58

#ดุอาอฺปรับปรุงทุกอย่าง

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِيْنِي الَّذِي هُوَعِصْمَةُ أَمْرِي ،
อัลลอฮุมมะอัศลิหฺลีดีนี อัลละซีฮุวะอิศมะตุอัมรี
ข้าแด่อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงโปรดปรับปรุงแก้ไขให้ข้าพระองค์ได้ปฏิบัติศาสนกิจ ซึ่งเป็นเครื่องคุ้มกันกิจการงานของข้าพระองค์ให้เป็นที่เรียบร้อย
...(อ่านต่อ)...
 

รายละเอียด

ดุอาอฺปรับปรุง

#ดุอาอฺปรับปรุงทุกอย่าง

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِيْنِي الَّذِي هُوَعِصْمَةُ أَمْرِي ،
อัลลอฮุมมะอัศลิหฺลีดีนี อัลละซีฮุวะอิศมะตุอัมรี,
ข้าแด่อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงโปรดปรับปรุงแก้ไขให้ข้าพระองค์ได้ปฏิบัติศาสนกิจซึ่งเป็นเครื่องคุ้มกันกิจการงานของข้าพระองค์ให้เป็นที่เรียบร้อย

وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيْهَامَعَاشِي ،
วะอัศลิหฺลีดุนยายะ อัลละตีฟีฮามะอาชี,
และทรงปรับปรุงแก้ไขให้ข้าพระองค์ในภพนี้ ซึ่งการดำรงชีวิตอยู่ของข้าพระองค์ให้เป็นที่เรียบร้อยด้วย
وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيْهَامَعَادِي ،
วะอัศลิหฺลีอาคิเราะตี อัลละตีฟีฮามะอาดี,
และทรงปรับปรุงแก้ไขให้ข้าพระองค์ในภพหน้าของข้าพระองค์ ซึ่งเป็นการกลับไปพำนักอยู่ให้เป็นที่เรียบร้อยด้วย

وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فَي كُلِّ خَيْرٍ
วัจอะลิลหะยาตะ ซิยาดะตันลี ฟีกุลลิค็อยริน,
และทรงบันดาลให้การดำรงชีวิตอยู่เป็นการเพิ่มการทำความดี ให้แก่ข้าพระองค์
وَالْمَوْتَ رَاحَةًلِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ
วัลเมาตะรอหะตันลี มินกุลลิชัรริน
และทรงบันดาลให้การตายเป็นการพักผ่อนแก่ข้าพระองค์ พ้นจากความชั่วทั้งหลาย

ที่มา : หนังสือคู่มือซิกรุลลอฮฺและดุอาอฺประจำวัน, รายการซิกรุลลอฮฺ 1/1/63 (เชคริฎอ อะหมัด สมะดี)