ปัญหาเกี่ยวกับอัลกุรอาน

ปัญหาเกี่ยวกับอัลกุรอาน

การศึกษาอัลกุรอาน, ความประเสริฐ, มารยาทในการอ่านและฟังอัลกุรอาน, การแต่งกาย, น้ำละหมาด ฯลฯ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

สรุปคำตอบ

- ซูเราะฮฺยาซีน เป็น “หัวใจของอัลกุรอาน” -- หะดีษเมาฎัวะอฺ คือหะดีษเก๊ หรือกุขึ้นมา…