พระเจ้า

อิลาฮฺ إله - สุดที่รัก
อายาตุลค็อลกฺ - กลุ่มอายะฮฺที่กล่าวถึงการสร้าง; ใครเป็นผู้สร้าง?,
"พระองค์ทรงให้กลางคืนครอบคลุมกลางวันในสภาพที่กลางคืนไล่ตามกลางวันโดยรวดเร็ว และทรงสร้างดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ และบรรดาดวงดาวขึ้น"
- ใครเป็นผู้สร้าง ?
- เชคมีคำแนะนำในการศึกษาวิทยาศาสตร์อย่างไร?…
คนของพระเจ้า, พระนามของอัลลอฮฺ, ร็อบบฺ,
อัลบะดีอฺ(ผู้ทรงประดิษฐ์), หะดีษบิฏอเกาะฮฺ(บัตร), คุณค่าของ ลาอิลาหะอิลลัลลอฮฺ,ความศรัทธาในพระเจ้าของคริสต์,