ทดสอบ

21:35 เราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยความชั่วและความดี
- ความหมายของ "บะลาอฺ" (บะลอ) คือการทดสอบทั้งในแง่ดีและไม่ดี ไม่ใช่เฉพาะ "การลงโทษ"
นบีบอกว่า "ถ้าอัลลอฮฺรักใคร ก็จะทดสอบ(บะลอ)เขา"

คำแนะนำ 3 ประการเมื่อมีโรคระบาด
1- อัศศ็อบรฺ (อดทน) ในช่วงแรกของมุซีบะฮฺ, อัลฮัมดุลิลลาฮฺ อุ่นใจว่าอัลลอฮฺเลือกสิ่งที่ดีให้แก่เรา
2- ปฏิบัติตนตามหลักการศาสนา คือ ไม่นำโรคระบาดไปแพร่ที่อื่น, ป้องกันการแพร่โรคระบาดหรือการติดเชื้อ โดยงดสลาม ไม่อยู่ใกล้ชิดกัน
3-…
- คุณค่าของการศึกษาอัลกุรอาน ให้ทบทวนว่าจะมีประโยชน์อะไรในวันกิยามะฮฺบ้าง
- ฟิตนะฮฺ - บททดสอบหรือบทลงโทษ
- ความสำคัญของญะมาอะฮฺ, ชูรอ

- มนุษย์ อธรรมและเขลา (ขาดความรู้) สิ่งที่ขาดคือ ความยุติธรรมและความรู้(วิชาการ) ยิ่งเรารักษาสองประการหลัง ยิ่งปรากฏซึ่งความเรียบร้อยดีงามในชีวิตและสังคมของเรา
- เมื่อประสบกับบททดสอบ ให้ขอบคุณและรำลึกถึงบทเรียนที่ได้รับ
- อำนาจของอัลลอฮฺ และการเลือกของมนุษย์
- บะลอ…
ดุอาอฺขอบคุณที่อัลลอฮฺให้เราพ้นจากบททดสอบที่ผู้อื่นประสบ
บทเรียนจาก #บนีอิสรออีล #บททดสอบในด้านศาสนา