ผู้รู้

การเปลี่ยนทัศนะทางวิชาการอิสลาม ไม่ใช่การเปลี่ยนจุดยืน
อายะฮฺ 34-35 เป็นบรรทัดฐานในเรื่องการทุจริตคดโกง
- การแสวงหาสัจธรรมในอัลกุรอาน ผู้ที่ศึกษาหาความรู้อย่างจริงใจ สม่ำเสมอ อัลลอฮฺจะให้เขาประจักษ์ในสัจธรรม
- บทบาทของนักการศาสนาในการทำลายศาสนา
อายะฮฺ 35 บทลงโทษของผู้ที่สะสมแล้วไม่บริจาค
"การลงโทษมีทั้งในดุนยา ในกุโบร์…
อายะฮฺ 31-33 อิสลามเหนือกว่าศาสนาอื่น
อายะฮฺ 34 สิ่งที่ขัดขวางคนไม่ให้เห็นภาพจริงของอิสลาม คือ คนที่แอบอ้างศาสนา ขัดขวางผู้คนจากทางที่ถูกต้อง
อายะฮฺ 34-35 เป็นบรรทัดฐานในเรื่องการทุจริตคดโกง
- ปัจจัยที่ทำให้คนไม่เห็นสัจธรรม คือ ทรัพย์สิน เงินทอง -- อายะฮฺ34
เชคริฎอ และ คุณมุฮัมมัดอาลี ตอเล็บ
มหาวิทยาลัยนัดวะตุ้ลอุละมาอฺ ประเทศอินเดีย
ข้อควรระวังในการตามผู้รู้
- การเชื่อฟังผู้นำหรือผู้รู้ด้วยเหตุผลของตัวบทหลักฐานที่ได้อ้างถึงนั้นไม่มีปัญหา แต่การเชื่อฟังโดยไม่มีตัวบทหลักฐานเลย หรือตามผู้รู้ทั้งๆที่เรารู้ว่ามีหลักฐานอื่นที่ถูกต้องกว่า
- การปกป้องมัซฮับ สถาบัน องค์กร อาจารย์ของตน
- ตามผู้รู้และต้องคิด…
- คุณค่าของความรู้และผู้รู้
- ให้แสวงหาความรู้ในทุกๆสถานการณ์
- อิมามอะหมัด อิบนุฮัมบัล ถูกถามถึงอาจารย์ของท่าน (อิมามชาฟิอี) ท่านตอบว่า "อิมามชาฟิอีเปรียบเสมือนสุขภาพสำหรับผู้คน และเสมือนดวงอาทิตย์สำหรับโลก"
- อิสลามห้ามกำหนดอะไรหะล้าล-หะรอม สวนทางกับหลักการศาสนา จึงรักษาหลักการศาสนาไว้ได้
- อิมามอิบนุก็อยยิม เขียนหนังสือพูดถึงคุณสมบัติและเครื่องมือของผู้วินิจฉัยตัวบทหลักฐาน ผู้ชี้ขาดปัญหา โดยให้ฉายาแก่ผู้รู้ที่ฟัตวาว่าเป็น ผู้ลงนาม(แทนอัลลอฮฺ) - อัลมุวักกิอีน
- ข้อควรระวังในการตามผู้รู้…
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
จากรายการ "ทุกปัญหา ชะรีอะฮฺมีคำตอบ"