นะญาซะฮฺ

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 14/9/65 #นะญาซะฮฺ…

บาบ 48 การขุดศพในกุโบร์มุชริกีนในยุคญาฮิลียะฮฺออก และยึดเป็นมัสจิด (ต่อ)
หะดีษ 427 คนเลวที่สุดในวันกิยามะฮฺ
หะดีษ 428 การสร้างมัสญิดนบี (มะดีนะฮฺ)
บาบ 49 การละหมาดในพื้นที่พักของแพะ
หะดีษ 429 ท่านนบีละหมาดตรงที่เลี้ยงแพะ (มะรอบิฎ)
บาบ 50…
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 75
จบกิตาบุลวุฎูอฺ//
- เสื้อผ้าเปื้อนนะญาซะฮฺ ละหมาดใช้ได้หรือไม่ ?
- สัมผัสนะญาซะฮฺขณะละหมาด
- น้ำลาย น้ำมูก น้ำหมัก เลือด
- การถูฟัน, สิว้าก (ไม้ข่อย)
- ซุนนะฮฺในการนอนของท่านนบี
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 64;
68- (ต่อ) นะญิสที่ตกลงในน้ำ จะทำอย่างไร, หนูตกลงในถุงเนย
69- หุก่มของน้ำนิ่ง (เมื่อมีนะญาซะฮฺมาปน)
นะญาซะฮฺตกลงในน้ำ มาก/น้อยกว่า 2 กุลละฮ
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 62; มูลสัตว์นะญิสมั้ย
พื้นที่มีมูลสัตว์ ละหมาดได้มั้ย, ละหมาดที่คอกสัตว์ ?
บาบ 67- (หุก่มของ)ปัสสาวะอูฐ, ปัสสาวะของสัตว์ต่างๆที่กินได้,
ปัสสาวะและมูลของแกะและแพะ, คอกแพะและแกะ ที่มีมูลหรือปัสสาวะ ละหมาดที่นั่นได้หรือไม่
หะดีษ 233…
64- การล้างเลือด (หมายถึง เลือดประจำเดือน); 227 เสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดประจำเดือน
65- การล้างน้ำอสุจิที่เสื้อผ้า และขยี้(ถ้ามันแห้ง) และล้างเสื้อผ้าที่โดนจาก(น้ำหรือเลือดของ)สตรี
66- ถ้าล้างญะนาบะฮฺ(อสุจิ) หรือญะนาบะฮฺจากอื่นๆ เช่น เลือดสตรี แล้วไม่เกลี้ยง ฮุก่มคืออะไร
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 60
60- ปัสสาวะของเด็กๆ
- การทำความสะอาดเสื้อผ้าที่โดนปัสสาวะเด็ก
- ปัสสาวะของเด็กชายและเด็กหญิง นะญิสหรือไม่ ?
61- การปัสสาวะยืนหรือนั่ง
62- การปัสสาวะบ้านเพื่อน และการปิดบังด้วยกำแพงหรือรั้ว; ท่านนบีเคยยืนปัสสาวะ แต่ส่วนมากจะนั่ง
-…