หะดีษกุดซียฺ

หะดีษที่ 38
الحديث الثامن والثلاثون 
عَنْ أَبِي هُريرة  قالَ : قَالَ…
"ผู้ใดเป็นศัตรูกับผู้เป็นที่รักของฉัน (วลี) แท้จริงฉันได้ประกาศสงครามกับเขา...", การตรวจสอบสายรายงาน,
สวนสวรรค์ถูกห้อมล้อมด้วยสิ่งที่อารมณ์ไม่ชอบ
การตอบแทนคุณงามความดีและความชั่ว,
หะดีษที่สร้างความหวังและความละอายต่ออัลลอฮฺตะอาลา,
1 ความดีจะถูกคิดเป็น 10-700 เท่า,