สวรรค์-นรก

อิมามอัฏฏอฮาวียฺ เราบอกไม่ได้ว่าใครเป็นชาวสวรรค์หรือชาวนรก

9:91 ไม่มีทางใดที่จะกล่าวโทษแก่บรรดาผู้กระทำดีได้ และอัลลอฮฺนั้นคือผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเอ็นดูเมตตา
- การชั่ง ความดี-ความชั่ว ใน #วันกิยามะฮฺ
- ชาวอะอฺรอฟ : ความดี-ความชั่ว เท่ากัน
- อัลวะซีละฮฺ - ตำแหน่งพิเศษในสวรรค์ นบีหวังว่าจะเป็นตำแหน่งของท่าน นบีให้เราขอดุอาอฺให้ท่านนบีได้ตำแหน่งวะซีละฮฺ ใครขอดุอาอฺให้นบี ท่านนบีจะชะฟาอะฮฺให้เขา -- ดุอาอฺหลังอะซาน
- ชะฟาอะฮฺ - การยกโทษในวันกิยามะฮฺ
ท่านนบีกล่าวว่า "ผู้ใดศรัทธาต่ออัลลอฮฺและร่อซูล, ดำรงการละหมาด, ถือศีลอดเดือนร่อมะฎอน เป็นสิทธิที่อัลลอฮฺจะต้องมอบให้เขา (คือ) เข้าสรรค์
ถึงแม้ว่าเขาจะอพยพในหนทางของอัลลอฮฺหรือจะพำนักอยู่ในแผ่นดินเกิดของเขาก็ตาม"
เศาฮาบะฮฺถามว่า "โอ้ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ให้เราไปแจ้งข่าว(…
คนที่อยู่ในสวรรค์ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ แสดงว่าในโลกนี้เขาใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ
โลกนี้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮฺเท่าไหร่ โลกหน้าก็จะใกล้ชิดเท่านั้น
2 อย่างที่ทำให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ คือ อัลกุรอานและอิบาดะฮฺ
เป็นไปไม่ได้ คนที่ห่างไกลจากอัลลอฮฺในโลกนี้ แล้วโลกหน้าจะใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ
- สัญญาของอัลลอฮฺคือ สวรรค์ มลาอิกะฮฺจะมาแจ้งข่าวดีก่อนตาย
- สวรรค์ชั้นฟิรเดาส์, อัดนิน (เอเดน)
- อัลวะซีละฮฺ ตำแหน่งในสวรรค์
- มีอะไรในสวรรค์
- ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของผู้ศรัทธา ?
ทำอย่างไรให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮฺ ? = ทำอย่างไรให้เราเป็นที่รักของอัลลอฮฺ ?

"และบรรดาชาวยิว และชาวคริสต์ได้กล่าวว่า พวกเราคือบุตรของอัลลอฮ์ และเป็นที่รักใคร่ของพระองค์ จงกล่าวเถิด (มุฮัดมัด) แล้วไฉนเล่าพระองค์จึงทรงลงโทษพวกท่าน เนื่องด้วยความผิดทั้งหลายของพวกท่าน…
(ขอดุอาอฺให้กาฟิรที่มีชีวิตได้ไหม ?)

- ดวงตาคนที่ร้องไห้เพราะยำเกรงอัลลอฮฺ และดวงตาที่เฝ้าระวังศัตรูอิสลาม

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 22/2/66