การทำงานศาสนา

- การงานที่หวังว่าอัลลอฮฺจะตอบรับคือการได้ศึกษาอัลกุรอานหะดีษอย่างต่อเนื่อง
- สงครามตะบู๊กเป็นบททดสอบสำคัญของการเป็นมุนาฟิก
- เศาะฮาบะฮฺตอบรับคำเรียกร้องของท่านนบีกันอย่างแข็งขัน
- เราเสียสละเพื่ออะไร ? เพื่ออิสลามหรือเพื่อตัวเอง ? มากน้อยแค่ไหน ?
93:3 พระเจ้าของเจ้ามิได้ทรงทอดทิ้งเจ้า
วันที่ท่านนบีมุฮัมมัดได้รับวะฮยฺแล้วหายไปพักหนึ่ง...
วันที่ท่านประกาศแก่ชาวกุเรชให้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ แล้วถูกต่อต้าน...
วันที่ถูกเยาะเย้ยว่าอัลลอฮฺทิ้งท่านนบีแล้วหรือ ?...
วันที่นบีอิบรอฮีมถูกบิดาและสังคมต่อต้าน...
ซิกรุลลอฮฺมากมาย ถือว่าได้ขอบคุณอัลลอฮฺแล้ว
หากลืมอัลลอฮฺ ถือว่าเนรคุณพระองค์
เราอยู่ได้เพราะรับใช้ศาสนา

เราเข้าใจคำว่าญะมาอะฮฺ โดยมีปัจจัยของคำก็คือเรื่องของบุคคลที่มาอยู่ด้วยกันหลายคนหมายถึงว่า ญะมาอะฮฺไม่ใช่คนเดียว คนเดียวไม่ใช่ญะมาอะฮ พอมาอยู่ด้วยกันก็จะเป็นญะมาอะฮฺ แต่เราไม่เคยนิยามว่า "ญะมาอะฮ…

รวมตัวทำความดีที่อัลลอฮฺใช้ - บรรยายในค่ายเราคือเยาวชนแห่งสัจธรรม รุ่นที่ 14 (ค่ายฟิตยะตุลฮัก) - สมาคมพัฒนาเยาวชนมุสลิมไทย

ตอนที่ 1 เราเข้าใจคำว่าญะมาอะฮฺ โดยมีปัจจัยของคำก็คือเรื่องของบุคคลที่มาอยู่ด้วยกันหลายคนหมายถึงว่า ญะมาอะฮฺไม่ใช่คนเดียว คนเดียวไม่ใช่ญะมาอะฮ…
"ความรู้สึก" เป็นพลัง อย่าเปลืองพลังกับสิ่งที่ไม่คุ้มค่า ทำงานต่อไป !!!
- อย่าปะปนระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม
6:36 แท้จริง ที่ตอบรับนั้น เพียงบรรดาผู้ที่ฟังเท่านั้น และบรรดาผู้ที่ตายนั้น อัลลอฮ์จะทรงให้พวกเขาฟื้นคืนชีพ และพวกเขาก็จะถูกนำกลับไปยังพระองค์

 

พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพทั้งหลายครับ อัสสลามุอลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ 

เรากำลังพูดถึงคุณลักษณะหนึ่งของบรรดาผู้ศรัทธาที่ระบุในสูเราะฮ์อัชชูรอ

6:133 และพระเจ้าของเจ้านั้นคือผู้ทรงมั่งมี ผู้ทรงเอ็นดูเมตตา หากพระองค์ทรงประสงค์พระองค์ก็จะทรงให้พวกเจ้าหมดสิ้นไป และจะทรงให้สืบแทนจากพวกเจ้า ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ดังที่ได้ทรงบังเกิดพวกเจ้ามาจากลูหลานของกลุ่มชนอื่น

พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพทั้งหลายครับ อัสสลามุอลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ 

ในหลักการศาสนาอิสลามไม่มีการแยกระหว่างเรื่องดุนยา เรื่องสากลกับเรื่องศาสนา เรื่องปฏิบัติศาสนกิจ…