เมาลิด

 

ตอบโดย : เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
ในรายการวิทยุอิสลามอินไทยแลนด์ 13 ก.พ.55

ประเพณีของชาวมักกะฮฺโดยเฉพาะตระกูลที่มีชื่อเสียงจะส่งเด็กไปเลี้ยงตามชนบทในทะเลทราย (  ในทะเลทรายมีอากาศบริสุทธิ์และอาหารอุดมสมบูรณ์ กินนมแพะ นมแกะ นมอูฐ…

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

คำตอบ

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ถ้าคุณตีความคำว่าต่อต้านหมายถึง ทำศึกหรือยึดฝ่ายตรงข้ามเป็นศัตรู ก็คงไม่ใช่…