เมาลิด

 

ตอบโดย : เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
ในรายการวิทยุอิสลามอินไทยแลนด์ 13 ก.พ.55