อัลหะรอม

- กะอฺบะฮฺเป็นกิบลัต
- การเปลี่ยนตำแหน่งมะก่อมอิบรอฮีม
- กิบลัตของผู้ที่อยู่ห่างกะอฺบะฮฺ
- ละหมาดที่มัสจิดหะรอม ต้องหันหน้าทางกะอฺบะฮฺ
- ท่านนบีทำอไรในกะอฺบะฮฺ ?
- ความถูกต้องและความเหมาะสม
- ท่านนบีสอน "ฮิกมะฮฺ"
-…
4- ตั้งใจทำชั่ว แต่ไม่ได้ทำ,
"(คนที่ตั้งใจทำชั่วแล้วไม่ทำ อัลลอฮฺจะบันทึกความชั่ว 1 คะแนนเต็ม) หรืออัลลอฮฺอาจจะลบล้าง, ใครจะหายนะด้วยการตอบแทนแบบนี้ ก็สมควรแล้ว",
ภารกิจมุอฺมินก่อนนอน
“หรืออัลลอฮฺจะลบล้างให้”

المقدسة الثلاثة المساجد
มัสญิดหะรอม(มักกะฮฺ), มัสญิดเราะซูล(มะดีนะฮฺ), มัสญิดอัลอักศอ(อัลกุดสฺ)
มัสญิดทั้งสามถูกสร้างเมื่อใด ? ใครเป็นผู้สร้าง ?
ความประเสริฐของการละหมาดที่มัสญิดทั้งสาม