เยาวชน

เรียบเรียงจาก โอ้พ่อจ๋า, เชคริฎอ อะหมัด สมะดี 

มีคำพูดของอุละมาอฺที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์อิสลาม…

- วัฒนธรรมการให้เกียรติผู้น้อย(เยาวชน) ให้เกียรติผู้รู้

 เรียบเรียงจากการบรรยายของ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี, 17 ก.ค.47

 …

- ความสำคัญของการมีครอบครัว, การนิกาหฺตามหลักการอิสลาม,
- จะแต่งหรือไม่แต่งงานดี?, ข้อดี-ข้อเสีย ของการแต่งงาน
- อุละมาอฺที่ไม่แต่งงาน เช่น อิมามนะวะวีย์, ชัยคุลอิสลาม อิบนุตัยมียะฮฺ,... อุละมาอฺที่แต่งงานช้า เช่น อิมามอะหมัด
- คำแนะนำสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้แต่งงาน,…
ให้ศึกษาอัลกุรอานอย่างต่อเนื่องหลังรอมฎอน, การเบี่ยงเบนทางเพศ, ปัญหาที่เกิดในสังคมมุสลิม