นบีอาดัม

วันนี้ผมจะพูดถึงสำนวนอิสติฆฟารหรือดุอาอ์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ซึ่งมีหลากหลายมาก มีหลายสำนวนที่น่าสนใจ เริ่มจากสำนวนแรกสุดที่มีขึ้นในโลกใบนี้ เกิดจากมนุษย์คนแรกที่ได้ทำความผิด…

เป็นซูเราะฮฺที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนบีต่างๆมกาที่สุด
เริ่มจากนบีอาดัม, นบีนูหฺ (น้ำท่วมทั่วโลกหรือบางส่วน ในอัลกุรอานไม่ได้ระบุชัดเจน)
นบีเรียกกลุ่มชนด้วยคำพูดที่ดี
- ช่วงเวลาระหว่างนบีอาดัมถึงนบีนูหฺ
- น้ำท่วมทั้งโลกหรือบางส่วน
- การหลงผิดของมนุษย์…
ดุอาอฺครอบจักรวาล เสียใจ สารภาพผิด ต้องการให้อัลลอฮฺอภัย
เหมือนดุอาอฺนบียูนุส และซัยยิดุลอิสติฆฟาร
- นบีอาดัมกับอิบลีส
- ดุอาอฺของนบีอาดัมและนางเฮาวาอฺเป็นดุอาอฺครอบจักรวาล เสียใจ สารภาพผิด ต้องการให้อัลลอฮฺอภัย
เหมือนดุอาอฺนบียูนุส และซัยยิดุลอิสติฆฟาร
- เมื่อถูกสาบาน จำเป็นต้องเชื่อ
- การล่อลวงของชัยฏอน (อิบลีส)
- ผู้ที่ขาดทุน (คอสิรูน)
-…
- การล่อลวงของอิบลีส
- อธรรม คือการละเมิด บทบัญญัติของอัลลอฮฺ
- ให้ระวังตัวจากคนชั่ว แม้จะไม่มีตัวตน, ระวังการเลียนแบบคนชั่ว
- การขับไล่อิบลีส, ขับไล่ทั้งนบีอาดัมและอิบลีส
- เปิดเผยความชั่วในอดีตได้มั้ย ?
7:8 และการชั่งในวันนั้นเป็นความจริง;
- การเปรียบเทียบนามธรรมในวันกิยามะฮฺ เช่น อัลกุรอาน - เด็กหนุ่ม, ความตาย - แพะ(กีบัส)
- การตัดสิน ดี-ชั่ว ในวันกิยามะฮฺ
- มุฟลิฮูน(ผู้ได้รับความสำเร็จ) -คอสิรูน(ผู้ขาดทุน)
กอบีล-ฮาบีล, ท่านอุษมาน อิบนุอัฟฟาน คนแรกที่ได้ทำตามฮาบีล,
การสู้เพื่อปกป้องตนเอง, ญิฮาด,
"อิจฉา" สาเหตุของฆาตกรรมครั้งแรก