อะกีดะฮฺ

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
- มีมาตรฐานอย่างไร ?
- เหตุการณ์ที่ #กาซ่า #ปาเลสไตน์ เราควรวางตัวอย่างไร ? เป็นมิตรหรือต่อต้าน ?
- บททดสอบของประชาชา่ติ
- อัลบะรออฺ(ตัดข้อผูกพัน)อย่างไร ? กลุ่มบิดอะฮฺ อิควาน ตัดมั้ย ?
- หะมาส(ฮามาส) พาคนไปตาย ?
- อมานะฮฺ - การทรยศต่ออมานะฮฺ
นะศีหะฮฺ : ให้ขยันทำความดีในสิบวันแรกซุลฮฺจญะฮฺ
- บทเรียนจากโควิด19 (ฮัจญฺ การช่วยพี่น้องมุสลิม)
- บทเรียนจากชัยชนะ
- ความขัดแย้ง จะทำให้พวกเจ้าอ่อนแอ ไม่เข้มแข็ง ไม่รู้คุณค่าตัวเอง มัวแต่หาจุดอ่อนของเพื่อนฝูงที่ขัดแย้งกัน เมื่อเจอศัตรูก็จะขี้ขลาด
-…
- ที่มา เป้าหมาย และความประเสริฐของการทำกุรบาน(อุฎหิยะฮฺ)
- บททดสอบของนบีอิบรอฮีมและนบีอิสมาอีล
- เคาะลีลุลลอฮฺ
- ทบทวน - สงครามบัดร
- ความจริงใจกับศาสนา
- บุชรอ ข่าวดี การชื่นชม -สิ่งที่ต้องระวังใน "การชื่นชม"
- เฝ้าระวังและตรวจสอบความดีที่ทำ
- บทเรียนจากสงครามบัดร
- การรังเกียจคำสั่งของอัลลอฮฺ
- บทเรียนจากโรคระบาด
- อายะฮฺ 172 นี้เรียกว่า อายะตุลมีซ้าก (มีซ้าก - สัญญา) آية الميثاق - สัญญาใจระหว่างอัลลอฮฺกับมนุษย์ทุกคน
- บัลอาม อิบนุบาอูรออฺ (ตัวอย่างที่ชั่วช้าจริงๆ) ใช้ความรู้ที่อัลลอฮฺให้มาในการทำลายนบีมูซาและบนีอิสรออีล