ก็อดยานียฺ

ก็อดยานียฺ

ลัทธิก็อดยานียฺ, อะหฺมะดียะฮฺ

การบริหารสังคมมะดีนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม,
นิสัยยิวและแนวทางการตอบโต้ยิว
การกล่าวหา อ.อิบรอฮีม กุเรชี (ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์) เป็นก็อดยานียฺ
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

หัวใจที่เบิกบานด้วยอิสลาม,สัญญาณของหัวใจที่เบิกบานด้วยทางนำ, การแสวงหาสัจธรรม
- เชือดโดยตั้งใจไม่เอ่ยนามอัลลอฮฺ
- ทำไมต้องขออนุญาตอัลลอฮฺก่อนเชือด
- แผนผังมัสญิดอัลอักศอ
- วิกฤตซาอุดี้กาต้าร์, การเมืองเรื่องฮัจญ์, ก็อดยานีย,
- หัวใจตาย (ก็อลบุนมัยยิต)
- มารยาทของท่านนบี (ต่อ), ฝันเห็นท่านนบี, ท่านนบีไม่เคยตีภรรยา
- การบิดเบือนอัลกุรอาน/บิดเบือนศาสนา, บะเกาะเราะฮฺ 17, การอ้างอิงตำราจากอุละมาอฺอะชาอิเราะฮฺ,
- การบิดเบือนคัมภีร์ของอะฮฺลุลกิตาบ
- การบิดเบือนอัลกุรอาน
การตีความมุอฺญิซาต, การอธิบายอัลกุรอานของ อ.ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์, มุอฺญิซาตของนบีอีซาในเรื่องโต๊ะอาหาร,
มุอฺญิซาต(มหัศจรรย์) ของนบีอีซา, โต๊ะอาหาร (อัลมาอิดะฮฺ), มายากลกับไสยศาสตร์, การตีความอัลกุรอาน, ญะมาลุดดีน อัลอัฟฆอนี - มุฮัมมัด อับดุฮฺ - มุฮัมมัดรอชีด ริฎอ,
อัลมะซีห์บุตรของมัรยัม นั้นมิใช่ใครอื่นนอกจากเป็นร่อซูลคนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งบรรดาร่อซูลก่อนเขาก็ได้ล่วงลับไปแล้ว, ก็อดยานียฺอ้างว่านบีอีซาเสียชีวิตแล้ว,
แนวทางการทำงานดะอฺวะฮฺของท่านนบี, บิชาเราะฮฺ-แจ้งข่าวดี นิซาเราะฮฺ-ตักเตือน