หนี้สิน

การให้ยืม เป็นครึ่งหนึ่งของการบริจาค, ให้ผ่อนปรนแก่ลูกหนี้
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
- การสนทนาระหว่างชาวสวรรค์, ชาวสวรรค์กับชาวนรก
- จุดจบของมนุษย์, สตีฟ จ็อบส์
- อย่าเป็นลูกหนี้
- ลักษณะของสวรรค์
- สัญญาที่เป็นความจริง, การสารภาพที่ยิ่งใหญ่ ตั้งแต่ในกุโบร์ และในวันกิยามะฮฺ
7:44 ขอละอฺนัตของอัลลอฮฺจงมีแด่ผู้อธรรมทั้งหลายเถิด
“มนุษย์ทั้งหมดเป็นบริษัทเดียว (ถือสิทธิ์ร่วมกัน,เป็นหุ้นส่วนกัน) ใน 3 สิ่งคือ น้ำ ไฟ และพืชผลต่างๆ (ไม่ว่าจะเป็นพืชสาธารณะหรือส่วนตัว ถ้ากินนิดหน่อยไม่เสียหาย)”
การให้ยืม, สิทธิของเจ้าหนี้
อายะฮฺ 282 เรียกว่า อายะตุดดัยนฺ เกี่ยวกับหนี้สิน การซื้อขาย การชำระสิทธิในการซื้อขาย การเป็นพยาน