นบีดาวู้ด

เรื่องราวของบนีอิสรออีลในยุคตกต่ำ อัลลอฮฺให้มีนบีท่านหนึ่งในหมู่พวกเขา (ไม่ได้ระบุชื่อนบี),
"...กี่มากน้อยแล้ว พวกน้อยเอาชนะพวกมากได้ ด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺนั้นทรงอยู่กับผู้อดทนทั้งหลาย"