เข้ารับอิสลาม

- โทษร้ายแรงของการฆ่าผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผลสมควร
- ตอนท้าย มีคนขอเข้ารับอิสลาม

- เข้ารับอิสลามเพราะเครื่องดนตรี
- ฮิดายะฮฺ(ทางนำ) อยู่ที่อัลลอฮฺ ไม่จำกัดศาสนา บุคคล พื้นที่ ประเทศ ฯลฯ
- ฮิดายะฮฺอาจจะมาจากสิ่งที่หะรอมก็ได้- ให้เราขอฮิดายะฮฺที่สม่ำเสมอ อัลลอฮฺให้เราขอประจำ ในซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ #อิฮดินัศศิรอฏ้อลมุสตะกีม...
- เข้ารับอิสลาม เพราะดูหนังยูเทิร์น, เพราะหนังสือความจริงที่ยิ่งใหญ่, เพราะความหมายอัลกุรอาน ฯลฯ


- การเกิดสุริยุปราคาในวันที่บุตรชายของท่านนบีเสียชีวิต เป็นบุตรจากนางมารียะห์ (ทาสีชาวอียิปต์ ที่มุเกาก็อส กษัตริย์อียิปต์ให้ท่านนบี)
- ลูกชายท่านนบีชื่อ อิบรอฮีม เสียชีวิตเมื่ออายุ 4-5 ปี
- ความเชื่อของชาวอาหรับโบราณ ความเชื่อโชคลาง
- ศึกษาอัลกุรอานอย่างไรให้ได้ประโยชน์ ?
- ความพินาศของอบูละฮับที่ปรากฏจริงตามอัลกุรอาน
อายะฮฺ 1-29 มารยาทในการทำสงคราม
- มารยาทในการทำสงคราม
- นบีทำสงครามเพราะอะไร ? ญิฮาดมีกี่ประเภท ?
อายะฮฺ 30 ที่มาของสงครามบัดร
- การดะอฺวะฮฺของท่านนบีที่มักกะฮฺ (แบบลับๆและเปิดเผย)
- การวางแผนของชาวกุเรชมักกะฮฺร่วมกับอิบลีส
- สงครามทางความคิด
-…
- ความฝันที่เป็นฮิดายะฮฺจากอัลลอฮฺ
- ความฝันของซะอดฺ อิบนุอบีวักกอศ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ
- ชาวฮอลแลนด์ที่ทำหนัง #ดูหมิ่นท่านนบี แต่สุดท้ายเข้ารับอิสลาม เพราะการประท้วงใหญ่ทั่วโลก
#Arnoud van Doorn