16. การไถ่บาปหรือไถ่โทษ (อัลกั้ฟฟาเราะฮฺ)

16. การไถ่บาปหรือไถ่โทษ (อัลกั้ฟฟาเราะฮฺ) dp6admin Mon, 31/08/2009 - 08:28