ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 56 (อายะฮฺ 85-87) | 23/1/67

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 56 (อายะฮฺ 85-87) | 23/1/67 dp6admin Sat, 27/01/2024 - 20:09
วันที่บรรยาย
12 เราะจับ 1445
มีวีดีโอ
มี