ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 55 (อายะฮฺ 85) | 16/1/67

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 55 (อายะฮฺ 85) | 16/1/67 dp6admin Sat, 20/01/2024 - 18:17
วันที่บรรยาย
5 เราะจับ 1445
มีวีดีโอ
มี