ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 16 (อายะฮฺ 24) | 27/12/65

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 16 (อายะฮฺ 24) | 27/12/65 dp6admin Sun, 01/01/2023 - 20:24
วันที่บรรยาย
4 จุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1444
มีวีดีโอ
มี