ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 75 (อายะฮฺ 139 มุนาฟิก)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 75 (อายะฮฺ 139 มุนาฟิก) dp6admin Wed, 24/08/2022 - 22:08
วันที่บรรยาย
6 ชะอฺบาน 1433
มีวีดีโอ
มี