ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 69 (อายะฮฺ 128 ปัญหาครอบครัว)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 69 (อายะฮฺ 128 ปัญหาครอบครัว) dp6admin Sun, 07/08/2022 - 14:38
วันที่บรรยาย
24 ญุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1433
มีวีดีโอ
ไม่มี