ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 61 (อายะฮฺ 109-112)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 61 (อายะฮฺ 109-112) dp6admin Sat, 07/05/2022 - 19:54
วันที่บรรยาย
20 เราะบีอุ้ลอาคอร 1433
มีวีดีโอ
ไม่มี