ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 60 (อายะฮฺ 105-108 มุนาฟิก พยาน)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 60 (อายะฮฺ 105-108 มุนาฟิก พยาน) dp6admin Wed, 04/05/2022 - 17:06
วันที่บรรยาย
13 เราะบีอุ้ลอาคอร 1433
มีวีดีโอ
ไม่มี