ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 52 (อายะฮฺ 95-96)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 52 (อายะฮฺ 95-96) dp6admin Sun, 16/01/2022 - 13:40
วันที่บรรยาย
9 เศาะฟัร 1433
มีวีดีโอ
ไม่มี