ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 49 (อายะฮฺ 92)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 49 (อายะฮฺ 92) dp6admin Sun, 07/11/2021 - 19:02
วันที่บรรยาย
18 มุฮัรรอม 1433
มีวีดีโอ
ไม่มี