ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 48 (อายะฮฺ 91 ชิริก)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 48 (อายะฮฺ 91 ชิริก) dp6admin Sat, 30/10/2021 - 21:32
มีวีดีโอ
ไม่มี