ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 32 (อายะฮฺ 59-60) | 26/1/64

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 32 (อายะฮฺ 59-60) | 26/1/64 dp6admin Fri, 29/01/2021 - 14:01
วันที่บรรยาย
14 ญุมาดาอัลอาคิเราะฮฺ 1442
มีวีดีโอ
มี