ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 31 (อายะฮฺ 57-58 มุนาฟิก)

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 31 (อายะฮฺ 57-58 มุนาฟิก) dp6admin Sun, 24/01/2021 - 14:43
วันที่บรรยาย
7 ญุมาดาอัลอาคิเราะฮฺ 1442
มีวีดีโอ
มี