ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 30 (อายะฮฺ 54-56) | 12/1/64

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 30 (อายะฮฺ 54-56) | 12/1/64 dp6admin Sun, 17/01/2021 - 20:57
วันที่บรรยาย
29 ญุมาดัลอูลา 1442
มีวีดีโอ
มี