ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 27 (อายะฮฺ 49 มุนาฟิก หัวใจมีโรค)

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 27 (อายะฮฺ 49 มุนาฟิก หัวใจมีโรค) dp6admin Sat, 19/12/2020 - 17:04
วันที่บรรยาย
1 ญุมาดัลอูลา 1442
มีวีดีโอ
มี