ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 20 (อายะฮฺ 37-39) | 20/10/63

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 20 (อายะฮฺ 37-39) | 20/10/63 dp6admin Sat, 24/10/2020 - 20:23
วันที่บรรยาย
4 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1442
มีวีดีโอ
มี
เรื่องที่เกี่ยวข้อง