ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 19 (อายะฮฺ 36) | 13/10/63

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 19 (อายะฮฺ 36) | 13/10/63 dp6admin Sat, 17/10/2020 - 22:24
วันที่บรรยาย
20 เศาะฟัร 1442
มีวีดีโอ
มี