ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 28 (อายะฮฺ 49-50)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 28 (อายะฮฺ 49-50) dp6admin Wed, 10/07/2019 - 13:59
มีวีดีโอ
มี