ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 39 (อายะฮฺ 85 นบีชุอัยบฺ, เมืองมัดยัน)

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 39 (อายะฮฺ 85 นบีชุอัยบฺ, เมืองมัดยัน) dp6admin Thu, 27/06/2019 - 08:14
วันที่บรรยาย
23 เชาวาล 1440
มีวีดีโอ
มี