ตัฟซีร ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺ 151-200

ตัฟซีร ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺ 151-200 dp6admin Thu, 13/12/2018 - 15:44

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 36 (อายะฮฺที่ 151-152)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 36 (อายะฮฺที่ 151-152) dp6admin Sun, 11/10/2009 - 18:09
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 37 (อายะฮฺที่ 153-155)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 37 (อายะฮฺที่ 153-155) dp6admin Sun, 11/10/2009 - 18:26
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 38 (อายะฮฺที่ 156-157)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 38 (อายะฮฺที่ 156-157) dp6admin Wed, 14/10/2009 - 18:00
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 39 (อายะฮฺที่ 158)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 39 (อายะฮฺที่ 158) dp6admin Wed, 14/10/2009 - 18:06
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 40 (อายะฮฺที่ 159)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 40 (อายะฮฺที่ 159) dp6admin Wed, 14/10/2009 - 18:28
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 41 (อายะฮฺที่ 160-162)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 41 (อายะฮฺที่ 160-162) dp6admin Wed, 14/10/2009 - 18:38
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 42 (อายะฮฺที่ 163)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 42 (อายะฮฺที่ 163) dp6admin Wed, 14/10/2009 - 18:40

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 43 (อายะฮฺที่ 164)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 43 (อายะฮฺที่ 164) dp6admin Wed, 14/10/2009 - 18:42
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 44 (อายะฮฺที่ 165-166)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 44 (อายะฮฺที่ 165-166) dp6admin Wed, 14/10/2009 - 18:48
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 45 (อายะฮฺที่ 167)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 45 (อายะฮฺที่ 167) dp6admin Wed, 14/10/2009 - 18:52
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 46 (อายะฮฺที่ 168)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 46 (อายะฮฺที่ 168) dp6admin Sun, 25/10/2009 - 22:05
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 47 (อายะฮฺที่ 168)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 47 (อายะฮฺที่ 168) dp6admin Sun, 25/10/2009 - 22:08
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 48 (อายะฮฺที่ 169-170)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 48 (อายะฮฺที่ 169-170) dp6admin Sun, 25/10/2009 - 22:11
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 49 (อายะฮฺที่ 171-172)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 49 (อายะฮฺที่ 171-172) dp6admin Sun, 25/10/2009 - 22:17
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 50 (อายะฮฺที่ 173)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 50 (อายะฮฺที่ 173) dp6admin Sun, 25/10/2009 - 22:56
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 51 (อายะฮฺที่ 173)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 51 (อายะฮฺที่ 173) dp6admin Sun, 25/10/2009 - 22:59
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 52 (อายะฮฺที่ 174-176)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 52 (อายะฮฺที่ 174-176) dp6admin Sun, 25/10/2009 - 23:03
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 54 (อายะฮฺที่ 177)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 54 (อายะฮฺที่ 177) dp6admin Sun, 25/10/2009 - 23:11
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 55 (อายะฮฺที่ 178)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 55 (อายะฮฺที่ 178) dp6admin Sun, 25/10/2009 - 23:17
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 56 (อายะฮฺที่ 178-179)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 56 (อายะฮฺที่ 178-179) dp6admin Sun, 25/10/2009 - 23:19
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 57 (อายะฮฺที่ 180)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 57 (อายะฮฺที่ 180) dp6admin Sun, 25/10/2009 - 23:25
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 58 (อายะฮฺที่ 180-182)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 58 (อายะฮฺที่ 180-182) dp6admin Sun, 25/10/2009 - 23:34
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 60 (อายะฮฺที่ 184)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 60 (อายะฮฺที่ 184) dp6admin Sun, 25/10/2009 - 23:47
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 61 (อายะฮฺที่ 184)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 61 (อายะฮฺที่ 184) dp6admin Sun, 25/10/2009 - 23:55
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 62 (อายะฮฺที่ 184)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 62 (อายะฮฺที่ 184) dp6admin Sun, 25/10/2009 - 23:59
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 65 (อายะฮฺที่ 186)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 65 (อายะฮฺที่ 186) dp6admin Mon, 26/10/2009 - 00:19
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 66 (อายะฮฺที่ 186-187)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 66 (อายะฮฺที่ 186-187) dp6admin Mon, 26/10/2009 - 23:09
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 67 (อายะฮฺที่ 187)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 67 (อายะฮฺที่ 187) dp6admin Mon, 26/10/2009 - 23:12
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 68 (อายะฮฺที่ 188)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 68 (อายะฮฺที่ 188) dp6admin Mon, 26/10/2009 - 23:18
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 69 (อายะฮฺที่ 189)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 69 (อายะฮฺที่ 189) dp6admin Mon, 26/10/2009 - 23:24
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 70 (อายะฮฺที่ 190)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 70 (อายะฮฺที่ 190) dp6admin Mon, 26/10/2009 - 23:29
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 71 (อายะฮฺที่ 190)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 71 (อายะฮฺที่ 190) dp6admin Mon, 26/10/2009 - 23:32
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 72 (อายะฮฺที่ 190)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 72 (อายะฮฺที่ 190) dp6admin Mon, 26/10/2009 - 23:35
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 73 (อายะฮฺที่ 191-192)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 73 (อายะฮฺที่ 191-192) dp6admin Mon, 26/10/2009 - 23:42
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 74 (อายะฮฺที่ 193)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 74 (อายะฮฺที่ 193) dp6admin Mon, 26/10/2009 - 23:48
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 75 (อายะฮฺที่ 193-194)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 75 (อายะฮฺที่ 193-194) dp6admin Mon, 26/10/2009 - 23:54
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 76 (อายะฮฺที่ 194)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 76 (อายะฮฺที่ 194) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 00:11
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 77 (อายะฮฺที่ 194)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 77 (อายะฮฺที่ 194) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 00:14
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 78 (อายะฮฺที่ 195)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 78 (อายะฮฺที่ 195) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 00:19
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 79 (อายะฮฺที่ 196 ฮัจญฺและอุมเราะฮฺ)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 79 (อายะฮฺที่ 196 ฮัจญฺและอุมเราะฮฺ) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 00:26
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 80 (อายะฮฺที่ 196 ฮัจญฺ)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 80 (อายะฮฺที่ 196 ฮัจญฺ) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 00:43
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 81 (อายะฮฺที่ 196 ฮัจญฺ)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 81 (อายะฮฺที่ 196 ฮัจญฺ) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 00:49
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 82 (อายะฮฺที่ 196 ฮัจญฺ)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 82 (อายะฮฺที่ 196 ฮัจญฺ) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 13:32
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 83 (อายะฮฺที่ 196 ฮัจญฺ)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 83 (อายะฮฺที่ 196 ฮัจญฺ) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 13:34
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 84 (อายะฮฺที่ 197 ฮัจญฺ)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 84 (อายะฮฺที่ 197 ฮัจญฺ) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 13:39
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 85 (อายะฮฺที่ 197 ฮัจญฺ)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 85 (อายะฮฺที่ 197 ฮัจญฺ) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 15:10
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 86 (อายะฮฺที่ 198 ฮัจญฺ)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 86 (อายะฮฺที่ 198 ฮัจญฺ) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 15:23
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 87 (อายะฮฺที่ 198 ฮัจญฺ)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 87 (อายะฮฺที่ 198 ฮัจญฺ) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 15:35
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 88 (อายะฮฺที่ 199-200 ฮัจญฺ)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 88 (อายะฮฺที่ 199-200 ฮัจญฺ) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 15:39
มีวีดีโอ
ไม่มี