ตัฟซีร ซูเราะฮฺตุลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺ 1-100

ตัฟซีร ซูเราะฮฺตุลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺ 1-100 dp6admin Thu, 13/12/2018 - 15:33

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 1 (อายะฮฺที่ 1-2 ลักษณะผู้ศรัทธา)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 1 (อายะฮฺที่ 1-2 ลักษณะผู้ศรัทธา) dp6admin Thu, 28/07/2016 - 14:42
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 2 (อายะฮฺที่ 3-7 ลักษณะผู้ศรัทธา)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 2 (อายะฮฺที่ 3-7 ลักษณะผู้ศรัทธา) dp6admin Thu, 28/07/2016 - 14:31
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 3 (อายะฮฺที่ 8 ลักษณะของมุนาฟิก)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 3 (อายะฮฺที่ 8 ลักษณะของมุนาฟิก) dp6admin Thu, 28/07/2016 - 14:25
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 4 (อายะฮฺที่ 9-16 ลักษณะของมุนาฟิก)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 4 (อายะฮฺที่ 9-16 ลักษณะของมุนาฟิก) dp6admin Thu, 28/07/2016 - 14:17
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 5 (อายะฮฺที่ 17-20 อุทาหรณ์(เปรียบเทียบ)ผู้ไม่รับสัจธรรม)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 5 (อายะฮฺที่ 17-20 อุทาหรณ์(เปรียบเทียบ)ผู้ไม่รับสัจธรรม) admin Tue, 26/07/2016 - 23:51
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 6 (อายะฮฺที่ 21-25 บทบัญญัติแรกของรัฐอิสลาม(จงศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 6 (อายะฮฺที่ 21-25 บทบัญญัติแรกของรัฐอิสลาม(จงศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า) admin Tue, 26/07/2016 - 23:27
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 7 (อายะฮฺ 26-30)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 7 (อายะฮฺ 26-30) dp6admin Thu, 29/11/2018 - 11:55
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 8 (อายะฮฺที่ 30-39 )

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 8 (อายะฮฺที่ 30-39 ) dp6admin Thu, 29/11/2018 - 11:11
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 9 (อายะฮฺ 40-42)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 9 (อายะฮฺ 40-42) dp6admin Thu, 29/11/2018 - 11:39
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 10 (อายะฮฺที่ 42-43)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 10 (อายะฮฺที่ 42-43) dp6admin Thu, 29/11/2018 - 11:44
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 11 (อายะฮฺที่ 44-46)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 11 (อายะฮฺที่ 44-46) dp6admin Thu, 29/11/2018 - 11:46
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 12 (อายะฮฺที่ 47-50 นบีมูซาและบนีอิสรออีล)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 12 (อายะฮฺที่ 47-50 นบีมูซาและบนีอิสรออีล) dp6admin Tue, 02/08/2016 - 12:27
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 13 (อายะฮฺ 51-55 บนีอิสรออีล หลังจากข้ามทะเล)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 13 (อายะฮฺ 51-55 บนีอิสรออีล หลังจากข้ามทะเล) dp6admin Sun, 27/09/2009 - 11:19
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 14 (อายะฮฺ 56-59)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 14 (อายะฮฺ 56-59) dp6admin Sun, 27/09/2009 - 16:50
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 15 (อายะฮฺ 60-66 บนีอิสรออีล)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 15 (อายะฮฺ 60-66 บนีอิสรออีล) dp6admin Mon, 28/09/2009 - 15:03
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 16 (อายะฮฺ 67-79)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 16 (อายะฮฺ 67-79) dp6admin Mon, 28/09/2009 - 15:16
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 17 (อายะฮฺที่ 80-87)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 17 (อายะฮฺที่ 80-87) dp6admin Mon, 28/09/2009 - 17:22
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 18 (อายะฮฺที่ 88-97)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 18 (อายะฮฺที่ 88-97) dp6admin Mon, 28/09/2009 - 20:39
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 19 (อายะฮฺที่ 98-103)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 19 (อายะฮฺที่ 98-103) dp6admin Sat, 10/10/2009 - 22:12
มีวีดีโอ
ไม่มี