หนทางสู่ทางนำในซูเราะฮฺอัลอะอฺลา : คำนำ

หนทางสู่ทางนำในซูเราะฮฺอัลอะอฺลา : คำนำ dp6admin Tue, 27/11/2018 - 14:11
เรื่องที่เกี่ยวข้อง

หนทางสู่ทางนำในซูเราะฮฺอัลอะอฺลา : ท่านนบีชอบอ่านซูเราะฮฺนี้

หนทางสู่ทางนำในซูเราะฮฺอัลอะอฺลา : ท่านนบีชอบอ่านซูเราะฮฺนี้ dp6admin Mon, 25/03/2013 - 00:35

ซูเราะฮฺอัลอะอฺลา อายะฮฺ 1 "จงแซ่ซ้องสดุดี.."

ซูเราะฮฺอัลอะอฺลา อายะฮฺ 1 "จงแซ่ซ้องสดุดี.." dp6admin Wed, 27/03/2013 - 18:12
เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ซูเราะฮฺอัลอะอฺลา อายะฮฺ 2 "ผู้ทรงสร้าง...แล้วทรงทำให้สมบูรณ์"

ซูเราะฮฺอัลอะอฺลา อายะฮฺ 2 "ผู้ทรงสร้าง...แล้วทรงทำให้สมบูรณ์" dp6admin Thu, 29/11/2018 - 18:37

ซูเราะฮฺอัลอะอฺลา อายะฮฺ 3 “และผู้ทรงกำหนดสภาวะ...แล้วทรงชี้แนะแนวทาง”

ซูเราะฮฺอัลอะอฺลา อายะฮฺ 3 “และผู้ทรงกำหนดสภาวะ...แล้วทรงชี้แนะแนวทาง” dp6admin Thu, 29/11/2018 - 18:38

ซูเราะฮฺอัลอะอฺลา อายะฮฺ 4-5 : และผู้ทรงนำทุ่งหญ้าออกมา แล้วทรงทำให้มันเป็นซังแห้งสีคล้ำมอซอ

ซูเราะฮฺอัลอะอฺลา อายะฮฺ 4-5 : และผู้ทรงนำทุ่งหญ้าออกมา แล้วทรงทำให้มันเป็นซังแห้งสีคล้ำมอซอ dp6admin Thu, 29/11/2018 - 18:50

ซูเราะฮฺอัลอะอฺลา อายะฮฺ 6 : เราจะสอนให้เจ้าอ่าน(อัลกุรอาน) แล้วเจ้าจะไม่ลืม

ซูเราะฮฺอัลอะอฺลา อายะฮฺ 6 : เราจะสอนให้เจ้าอ่าน(อัลกุรอาน) แล้วเจ้าจะไม่ลืม dp6admin Thu, 29/11/2018 - 18:53

ซูเราะฮฺอัลอะอฺลา อายะฮฺ 7 : “เว้นแต่สิ่งที่อัลลอฮฺทรงประสงค์ แท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่เปิดเผยและสิ่งที่ซ่อนเร้น

ซูเราะฮฺอัลอะอฺลา อายะฮฺ 7 : “เว้นแต่สิ่งที่อัลลอฮฺทรงประสงค์ แท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่เปิดเผยและสิ่งที่ซ่อนเร้น dp6admin Wed, 19/06/2013 - 11:37

ซูเราะฮฺอัลอะอฺลา อายะฮฺ 8 : และเราจะทำให้เป็นการง่ายดายแก่เจ้า ซึ่งบัญญัติศาสนาอันง่ายดาย

ซูเราะฮฺอัลอะอฺลา อายะฮฺ 8 : และเราจะทำให้เป็นการง่ายดายแก่เจ้า ซึ่งบัญญัติศาสนาอันง่ายดาย dp6admin Wed, 19/06/2013 - 11:59

ซูเราะฮฺอัลอะอฺลา อายะฮฺ 9-10 : ดังนั้นจงตักเตือนกันเถิด เพราะการตักเตือนกันนั้นจะยังคุณประโยชน์, ผู้ที่หวั่นกลัวจะได้รำลึก

ซูเราะฮฺอัลอะอฺลา อายะฮฺ 9-10 : ดังนั้นจงตักเตือนกันเถิด เพราะการตักเตือนกันนั้นจะยังคุณประโยชน์, ผู้ที่หวั่นกลัวจะได้รำลึก admin Sat, 10/08/2013 - 02:14

ซูเราะฮฺอัลอะอฺลา อายะฮฺ 11-13

ซูเราะฮฺอัลอะอฺลา อายะฮฺ 11-13 admin Mon, 26/08/2013 - 13:39

ซูเราะฮฺอัลอะอฺลา อายะฮฺ 14 : แน่นอนผู้ที่ขัดเกลาตนเอง ย่อมบรรลุความสำเร็จ

ซูเราะฮฺอัลอะอฺลา อายะฮฺ 14 : แน่นอนผู้ที่ขัดเกลาตนเอง ย่อมบรรลุความสำเร็จ dp6admin Tue, 10/09/2013 - 01:36

ซูเราะฮฺอัลอะอฺลา อายะฮฺ 15 : และเขารำลึกถึงพระนามแห่งพระเจ้าของเขา แล้วเขาทำละหมาด

ซูเราะฮฺอัลอะอฺลา อายะฮฺ 15 : และเขารำลึกถึงพระนามแห่งพระเจ้าของเขา แล้วเขาทำละหมาด dp6admin Sat, 21/09/2013 - 01:30

ซูเราะฮฺอัลอะอฺลา อายะฮฺ 16-17 : หามิได้ แต่พวกเจ้าเลือกเอาการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่างหาก ทั้งๆ ที่ปรโลก(อาคิเราะฮฺ)นั้นดีกว่าและจีรังกว่า

ซูเราะฮฺอัลอะอฺลา อายะฮฺ 16-17 : หามิได้ แต่พวกเจ้าเลือกเอาการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่างหาก ทั้งๆ ที่ปรโลก(อาคิเราะฮฺ)นั้นดีกว่าและจีรังกว่า admin Fri, 04/10/2013 - 16:59

ซูเราะฮฺอัลอะอฺลา อายะฮฺ 18-19 : แท้จริง (ข้อตักเตือนสติ) นี้มีอยู่ในคัมภีร์ก่อนๆมาแล้ว คือคัมภีร์ของอิบรอฮีมและมูซา

ซูเราะฮฺอัลอะอฺลา อายะฮฺ 18-19 : แท้จริง (ข้อตักเตือนสติ) นี้มีอยู่ในคัมภีร์ก่อนๆมาแล้ว คือคัมภีร์ของอิบรอฮีมและมูซา admin Mon, 21/10/2013 - 13:41