ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 7 (อายะฮฺ 23-25) ดุอาอฺครอบจักรวาล

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 7 (อายะฮฺ 23-25) ดุอาอฺครอบจักรวาล admin Fri, 17/08/2018 - 09:42
วันที่บรรยาย
4 ซุลฮิจญะฮฺ 1439
มีวีดีโอ
มี