ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 4 (อายะฮฺ 16-18)

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 4 (อายะฮฺ 16-18) admin Thu, 26/07/2018 - 13:21
วันที่บรรยาย
19 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1439
มีวีดีโอ
มี