ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 72 (อายะฮฺ 125-126)

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 72 (อายะฮฺ 125-126) dp6admin Thu, 31/08/2017 - 13:16
วันที่บรรยาย
8 ซุลฮิจญะฮฺ 1438
มีวีดีโอ
มี