ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 52 (อายะฮฺ 99-101)

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 52 (อายะฮฺ 99-101) admin Thu, 02/03/2017 - 14:49
วันที่บรรยาย
2 ญุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1438
มีวีดีโอ
มี