ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 45 (อายะฮฺ 84-90)

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 45 (อายะฮฺ 84-90) admin Thu, 12/01/2017 - 14:18
วันที่บรรยาย
13 เราะบีอุ้ลอาคอร 1438
มีวีดีโอ
มี