ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 26 (อายะฮฺ 48)

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 26 (อายะฮฺ 48) dp6admin Fri, 29/04/2016 - 23:29
วันที่บรรยาย
20 เราะญับ 1437
มีวีดีโอ
มี